Kurzy phowy

Narodili jsme se, a proto také zemřeme. To znamená, že každý má již „lístek“, aby se naučil vědomému umírání. Přesto je pro tuto cennou praxi kromě mentální zralosti umožňující to pochopit potřeba také určitá příprava. Například v Tibetu se phowa předávala pouze žákům, kteří dokončili nebo slíbili dokončit čtyři Přípravná cvičení (tib. ngöndro). Význam praxe je patrný také z toho, že v rámci starého tradičního tříletého meditačního ústraní se učila teprve po dvou letech.

Na začátku pětidenního, a v případě komplikovanějších okolností nebo tisíců účastníků občas šestidenního kurzu phowy si osvěžíme základní buddhistické vědomosti o mysli, potom následují učení o smrti a mezistavu a předání útočiště. Po dalších vysvětleních a otázkách a vedené meditaci následuje předání odkazu (tib. gomlung) phowy. Medituje se třikrát tři hodiny denně a během toho se vysílá vědomí k rudému buddhovi. Po devíti až dvanácti takových sezeních je na lebce nových účastníků vidět „vnější“ znak, zatímco „vnitřní“ zkušenosti – stabilizace pochybností a pocitů štěstí – a „tajné“ – z toho vznikající jistota – pokračují i po absolvování kurzu.

Praxe přináší jasné a viditelné znaky. Na klenbě lebeční se objeví malá krvavá skvrnka, ranka nebo stroupek hnisu, většinou se nachází zhruba osm prstů od původní vlasové linie. Když se lama tohoto místa nebo malé ranky dotkne, vyvolá i velmi lehký dotek jednoznačnou bolest, která se často táhne centrálním kanálem skrze celé tělo. Na ten pocit už nezapomeneme a vědomí vnitřní osy napomáhá pozici těla při každé další meditaci.

O samotné praxi phowy by se mělo mluvit jenom málo. Jako u všech praxí Diamantové cesty pochází její síla a svěžest z bezprostředního odkazu metod, a pouhé mluvení škodí výsledku. Každý zažije něco jiného, a proto vyprávění o procesech rozdmýchává chybná očekávání a zužuje prostor pro vlastní zkušenosti. Když se někdo bez předchozího vysvětlení přijede podívat na kurz, uvidí většinou sedět tisíc nebo více lidí v hlubokém pohroužení nebo uvolněné blaženosti a uslyší zpívání v tibetštině. Pokud se někdo chce naučit vědomě umírat, může se zeptat a obdržet základy v centrech Buddhovy Diamantové cesty.

Citace z knihy: O smrti a znovuzrození

Další citáty: