Knižní novinky o buddhismu

Sherab Chödzin Kohn

Život Buddhy

Příběh prince Gautamy, který opustil život v přepychu, aby zvítězil nad utrpením podmíněné existence.

Detail a ukázky

Cena: 250,- Kč
Zvolte množství
Cang Ňön Héruka

Milarepa – Život a osvícení

Velký jogín a básník Milarepa (1040–1123) je jedním z nejslavnějších učitelů tibetského buddhismu. Celý svůj život shrnul do jedné věty: „Mým jediným náboženstvím je žít a zemřít bez lítosti.“

Detail a ukázky

Cena: 260,- Kč
Zvolte množství
Lama Ole Nydahl

Být užitečný – Pohled buddhismu na smysluplný život

Kniha zachycuje rozhovor mezi lamou Olem Nydahlem a německým novinářem Dirkem Grosserem. Skládá se z osmi kapitol věnovaných buddhistickému pohledu, praxi, historii, zkušenostem a budoucnosti Diamantové cesty.

Detail a ukázky

Cena: 250,- Kč
Zvolte množství
Lama Ole Nydahl

Jak se věci mají: živé pojetí buddhismu (7. vydání)

Stručný a úplný přehled celé šíře Buddhových učení. Kniha vznikala v průběhu dvaceti let za spolupráce mnoha žáků. Meditace v ní obsažené pomáhají přeměnit pojmy v přímou zkušenost. Tato kniha je úvodem do Buddhových učení, která lama Ole Nydahl představuje moderním jazykem.

Detail a ukázky

Cena: 160,- Kč
Zvolte množství