Knižní novinky o buddhismu

Sherab Chödzin Kohn

Život Buddhy

Příběh prince Gautamy, který opustil život v přepychu, aby zvítězil nad utrpením podmíněné existence.

Detail a ukázky

Cena: 330,- Kč
Zvolte množství
Cang Ňön Héruka

Milarepa – Život a osvícení

Velký jogín a básník Milarepa (1040–1123) je jedním z nejslavnějších učitelů tibetského buddhismu. Celý svůj život shrnul do jedné věty: „Mým jediným náboženstvím je žít a zemřít bez lítosti.“

Detail a ukázky

Cena: 330,- Kč
Zvolte množství
Cang Ňön Héruka

Život Marpy Překladatele

Marpa Překladatel, farmář, učenec a učitel z jedenáctého století, je jedním z nejznámějších meditačních mistrů v historii tibetského buddhismu. Na Západě je Marpa nejlépe znám díky svému učiteli, indickému jogínovi Náropovi, a díky svému nejbližšímu žáku Milarepovi.

Detail a ukázky

Cena: 330,- Kč
Zvolte množství
Lama Ole Nydahl

Jak se věci mají: živé pojetí buddhismu (7. vydání)

Stručný a úplný přehled celé šíře Buddhových učení. Kniha vznikala v průběhu dvaceti let za spolupráce mnoha žáků. Meditace v ní obsažené pomáhají přeměnit pojmy v přímou zkušenost. Tato kniha je úvodem do Buddhových učení, která Lama Ole Nydahl představuje moderním jazykem.

Detail a ukázky

Cena: 220,- Kč
Zvolte množství