Knihy o buddhismu

Celkem publikací: 11

Lama Ole Nydahl

Jak se věci mají: živé pojetí buddhismu (7. vydání)

Stručný a úplný přehled celé šíře Buddhových učení. Kniha vznikala v průběhu dvaceti let za spolupráce mnoha žáků. Meditace v ní obsažené pomáhají přeměnit pojmy v přímou zkušenost. Tato kniha je úvodem do Buddhových učení, která Lama Ole Nydahl představuje moderním jazykem.

Detail a ukázky

Cena: 220,- Kč
Zvolte množství
Lama Ole Nydahl

Být užitečný – Pohled buddhismu na smysluplný život

Kniha zachycuje rozhovor mezi Lamou Olem Nydahlem a německým novinářem Dirkem Grosserem. Skládá se z osmi kapitol věnovaných buddhistickému pohledu, praxi, historii, zkušenostem a budoucnosti Diamantové cesty.

Detail a ukázky

Cena: 330,- Kč
Zvolte množství
Lama Ole Nydahl

Moje cesta k lamům

Nové přepracované vydání oblíbené knihy od lamy Oleho Nydahla, jednoho z prvních lidí ze Západu, kteří obdrželi titul „lama“, tj. učitel v tradici tibetského buddhismu. Lama Ole v knize poutavě popisuje setkání s buddhismem, jeho mistry či posvátnými místy.

Detail a ukázky

Cena: 290,- Kč
Zvolte množství
Lama Ole Nydahl

O smrti a znovuzrození

Smrti se nemusíme bát. O celém procesu umírání můžeme otevřeně přemýšlet a učinit ho součástí svého života. Na konci pak na nás nebude čekat velký otazník. Materialistická věda považovala za samozřejmé, že mysl je vytvářena mozkem. Současná věda však dokazuje, že mysl může existovat i bez fungujícího mozku. Uvádí mnoho případů lidí oživených z klinické smrti, kdy jejich mozek prokazatelně nefungoval, a oni poté přesto vyprávěli, co se dělo v místnosti během toho, kdy byli klinicky mrtví.

Detail a ukázky

Cena: 330,- Kč
Zvolte množství
Lama Ole Nydahl

Otázky a buddhistické odpovědi

V této knize naleznete výběr z otázek a odpovědí, které zazněly během přednášek a kurzů vedených Lamou Olem Nydahlem v České republice v letech 1994-2009.

Detail a ukázky

Cena: 250,- Kč
Zvolte množství
Sherab Chödzin Kohn

Život Buddhy

Příběh prince Gautamy, který opustil život v přepychu, aby zvítězil nad utrpením podmíněné existence.

Detail a ukázky

Cena: 330,- Kč
Zvolte množství
Lama Ole Nydahl

Velká pečeť

Jsou vlny na oceánu samotným oceánem, anebo je jím spíše jenom jeho neměnná hloubka? Hloubku buddhistických učení můžete rozpoznat již ve druhém nově přeloženém a přepracovaném vydání knihy Lamy Oleho Nydahla.

Detail a ukázky

Cena: 330,- Kč
Zvolte množství
Ve službách dvou Karmapů

Ve službách dvou Karmapů

Vzpomínky Gjamkhara Cchulthima Namgjala

Narodil se v buddhistickém království Derge, kulturním srdci Khamu ve východním Tibetu, kde byli lidé známí svou hlubokou duchovní oddaností i divokým bojovným duchem. V 50. letech 20. století musel jako malý chlapec se svou rodinou utíkat před válkou s čínskou Rudou armádou. Během dvaceti měsíců útěku z Tibetu zažil extrémní strádání a 84 bojových střetů, než se nakonec dostal do bezpečí Sikkimského ...

Detail a ukázky

Cena: 250,- Kč
Zvolte množství
Cang Ňön Héruka

Život Marpy Překladatele

Marpa Překladatel, farmář, učenec a učitel z jedenáctého století, je jedním z nejznámějších meditačních mistrů v historii tibetského buddhismu. Na Západě je Marpa nejlépe znám díky svému učiteli, indickému jogínovi Náropovi, a díky svému nejbližšímu žáku Milarepovi.

Detail a ukázky

Cena: 330,- Kč
Zvolte množství
Cang Ňön Héruka

Milarepa – Život a osvícení

Velký jogín a básník Milarepa (1040–1123) je jedním z nejslavnějších učitelů tibetského buddhismu. Celý svůj život shrnul do jedné věty: „Mým jediným náboženstvím je žít a zemřít bez lítosti.“

Detail a ukázky

Cena: 330,- Kč
Zvolte množství
Tomek Lehnert

Darebáci v rouchu

Darebáci v rouchu je interní kronika současných čínsko-tibetských intrik v linii Karma Kagjü buddhismu Diamantové cesty. Kniha popisuje pozadí dramatu, hluboce zakořeněného v tibetské historii. Je kronikou dvou kritických roků bojů za pravdu.

Detail a ukázky

Cena: 220,- Kč
Zvolte množství