Nevěra

Díky sexuálnímu vztahu vzniká v partnerství hodně otevřenosti a důvěry, proto se vyplatí budovat ho jako stálý a partnera s radostí v tomto vztahu utvrzovat. Při tom může být velmi užitečná věrnost, protože odpadá faktor neustálé nejistoty. Sexuální nevěra člověka často hluboce a trvale zasáhne a netrpí kvůli ní jenom podváděný. Je proto moudré znát své meze a dodržovat v partnerství dohody. O tom, jaký rámec je správný, rozhoduje každý pár sám.

Citace z knihy: Buddha a láska

Další citáty: