Tantra – buddhistická

Překlad sanskrtského slova „tantra“ znamená „tkát“ nebo „proudit“. Tantrické zkušenosti tedy prostupují každodenním životem. Zároveň jsou zcela v protikladu vůči pouhému získávání intelektuálních znalostí. Jaký je vzájemný vztah mezi oběma přístupy? Vysvětlit jej lze následovně: naučené vědění je jako záplata na látce, jakmile se nitě opotřebují, zase odpadne. Zkušenosti, nasbírané nejlépe komplexně na úrovni těla, řeči a mysli, jsou však jakoby vetkané do látky a vydrží stejně dlouho jako látka samotná. Na cestě tantry se víc a víc zmenšuje rozdíl mezi blažeností sexuálního spojení a hladinou radosti v každodenním životě. Na nejvyšší úrovni radosti se vše stává naplněním a prožívání překračuje všechny podmíněné stavy. O tantrických dosaženích se dá hovořit teprve, když je tento pohled stabilizován. Pokud se tento pojem používá pro metody pracující s meditační představou, dechem, sexualitou a vibracemi, mělo by se rozhodně používat spojení „buddhistická tantra“.

Citace z knihy: Buddha a láska

Další citáty: