Nalezení trvalého štěstí

Pokud chceme trvale změnit vlastní chování, vyplatí se rozpoznat příčiny svého běžného jednání již během toho, co se objevují, a vědomě nechávat mezi prožívajícím a prožitky hodně prostoru. U každého rušivého vlivu se snažíme prodloužit vzdálenost mezi podnětem a reakcí a pochopit, že právě teď vytváříme vlastní budoucnost. V každodenním životě se tak učíme během setkávání s komplikovanými bližními sežvýkat raději tucet žvýkaček najednou, než odpovědět něco zraňujícího. Raději si vědomě sedněme na vlastní ruce, než abychom poslali bližního svého do nemocnice. Když pochopíme, že nepříjemní lidé jsou vždy ovlivněni svými rušivými pocity, a proto mají jenom málo svobody volby, bude snazší vnímat je jako pacienty a rozvíjet s nimi soucit.

Moudrý člověk rozpoznává příčinu a následek i proměnlivost a neskutečnost všech jevů, a proto se vědomě snaží vykonat každý možný dobrý čin – i ten nejmenší – s přehledem a soucitem, aby se vyhnul všemu škodlivému. Ve skutečnosti následky malých bezprostředních příčin bývají opravdu veliké.

Obecně vzato spočívá podstata veškerého buddhistického rozvoje pouze v očišťování rušivých pocitů a odstraňování ztuhlých představ. Už přece máme buddhovskou podstatu! Připomíná to výstup na věž, užitečnými činy pro dobro všech získáváme výšku a výhled. Když se pomalu rozpouštějí všechny komplikované a nepříjemné dojmy, objevuje se krok za krokem otevřenost a jasnost mysli. Smysluplné přemýšlení, slova a činy tak vedou k plynulému prožívání příjemné zpětné vazby s okolím a vlastním shromažďovacím vědomím. A v neposlední řadě: dobré návyky jsou zkrátka příjemné.

Citace z knihy: O smrti a znovuzrození

Další citáty: