Znovuzrození

Protože se nedostává nových smyslových prožitků, rozvinou se dojmy uložené v mysli a vyvolají u mrtvého dojem, že má dosavadní tělo ve víceméně známém rámci prožívání. Čím více vězíme ve svých starých představách, tím déle trvá, než rozpoznáme, že dojmy okolí a vlastního těla jsou imaginární a že se nezakládají na ničem skutečném. Podobně jako ve snu, když prožíváme svět jako skutečný, ale zároveň vnímáme, že je to něco jiného, považujeme za skutečný i svět objevující se po smrti.

Dny po probuzení jsou velmi neklidné. Pravda, opustíme svou mrtvolu, aniž bychom se dívali zpět, a následujeme staré návyky, ale přání zjistit, co se stalo, se hlásí stále víc. Proto se snažíme stále častěji setkávat s příbuznými a přáteli, navštěvovat známá místa nebo chodit do práce. Spolu s tělem odpadly smyslové dojmy, a proto prožíváme svět prostřednictvím vibrací a intuice a vše nám připadá jako v kalném dopoledni nebo zahalené závojem mlhy. Bytosti a místa se objevují z nejasného okolí a zase se do něho rozpouštějí. Nejsme rozptylováni tělem, a proto máme k dispozici všechny úrovně pochopení, jsme tedy velmi nadaní a bystří, nebo dokonce jasnovidní. Můžeme vnímat lidi velmi komplexně, rozumět všem jazykům a číst myšlenky. Bývá nanejvýš překvapivé, když vnímáme, co si o nás vlastně myslí blízcí přátelé a jak překvapivě přátelsky na nás vzpomínají takzvaní nepřátelé. Bez těla se mysl objevuje všude tam, kam ji zavedou její myšlenky, a všechny city a pocity prožíváme bezprostředně a velmi silně.

Po polovině ze sedmi týdnů po smrti, které je možné strávit v mezistavech mezi uplynulým životem a znovuzrozením, tedy zhruba po dvaceti pěti dnech, je nasměrování proudu vědomí jasné a začíná se rýsovat budoucnost. Pokud není v této době okruh přátel a rodiny v našem jménu štědrý nebo nemáme-li svazek s buddhistickým učitelem a držitelem požehnání, začne nás přitahovat ta ze šesti možných mentálních oblastí, která odpovídá našim dřívějším myšlenkám, slovům a činům. Zde bude náš další život pokračovat.

Citace z knihy: O smrti a znovuzrození

Další citáty: